Obrázok 17

Ephysteris – samičie genitálie; vľavo: E. inustella, Örkény (Maďarsko); vpravo: E. diminutella, Plešivec (foto G. Elsner).

Gabriel Pastorális, Gustav Elsner, František Kopeček, František Kosorín, Aleš Laštůvka, Andrej Lendel, Jan Liška, Jaroslav Němý, Ignác Richter, Roland Štefanovič, Jan Šumpich & Zdenko Tokár, 2013: Štrnásť nových druhov motýľov (Lepidoptera) pre faunu Slovenska. Folia faunistica Slovaca, 18 (1): 1–12.