Obrázok 5

Míny Phyllocnistis valentinensis na Salix alba (foto A. Laštůvka).

Gabriel Pastorális, Gustav Elsner, František Kopeček, František Kosorín, Aleš Laštůvka, Andrej Lendel, Jan Liška, Jaroslav Němý, Ignác Richter, Roland Štefanovič, Jan Šumpich & Zdenko Tokár, 2013: Štrnásť nových druhov motýľov (Lepidoptera) pre faunu Slovenska. Folia faunistica Slovaca, 18 (1): 1–12.